Casolem

Protecció de dades personals

CASOLEM, S.L., titular del CIF núm. B-65572661, informa que en virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de caràcter personal, posem en coneixement que totes les dades personals, estan incorporades als fitxers responsabilitat de CASOLEM, S.L. La finalitat d’ aquest fitxer és la de gestionar la relació comercial i informar-li dels nostres serveis. Aquestes dades seran preservades amb la privacitat i confidencialitat legalment exigible.

Si desitja exercitar els seus drets d’ accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se al: C/ Pere Mercader, Nº 65, CBC despatx 7, de la localitat de Cardedeu (08440-Barcelona).

CASOLEM, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la seva pàgina web.

Propietat intel·lectual i industrial

CASOLEM, S.L. informa que la pàgina web és de la seva propietat, pel que el contingut subministrat, està subjecte als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de CASOLEM, S.L.

En relació a la informació i els materials inclosos a la web, s’ informa que s’ han obtingut de fonts considerades segures i fiables, i encara així CASOLEM, S.L., no pot garantir que siguin exactes, complerts, i actualitzats, motiu pel qual declinem expressament qualsevol responsabilitat referent a la informació continguda en aquesta pàgina web.

De la mateixa manera, CASOLEM, S.L. no es pot fer responsable de les pàgines webs que no siguin la pròpia i que s’ accedeixi mitjançant vincles o enllaços, així com també qualsevol contingut a disposició de tercers.